Bước đi với Đức Maria
Tác giả: Dr. Edward Sri
Ký hiệu tác giả: SR-E
DDC: 232.91 - Đức Maria - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082651
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082652
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có