Những Tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại
Nguyên tác: The Great Religions by which men live
Tác giả: Ts. Floyd H. Ross
Ký hiệu tác giả: RO-F
DDC: 290.04 - Chuyên đề về đối thoại liên tôn giáo (Kitô Giáo với Các tôn giáo khác)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082870
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có