Linh mục cho kỷ nguyên mới
Tác giả: Francis D. Kelly
Ký hiệu tác giả: KE-F
DDC: 253.25 - Mục vụ và công tác mục vụ - Thần học mục vụ, độc thân của giáo sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083003
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có