Được khai sinh từ Thánh Thể
Tác giả: Stephen Rossetti
Ký hiệu tác giả: RO-S
DDC: 234 - Thần học bí tích - Bí tích Thánh thể - Sự cứu rỗi và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083143
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083213
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083214
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có