An answer key to A Primer of Ecclesiastical Latin
Phụ đề: Giáo trình tiếng Latinh trong Giáo Hội Công Giáo
Tác giả: John R. Dunlap
Ký hiệu tác giả: DU-J
DDC: 470.07 - Giáo trình Tiếng Latin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083156
Nhà Xuất bản: The Catholic University of
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có