40 ngày dưới chân Thánh Giá
Tác giả: John Paul Thomas
Ký hiệu tác giả: TH-J
DDC: 242.01 - Tác phẩm về đạo đức - Lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083208
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 187
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083209
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 187
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có