Lời Chúa quanh năm để Sống và Chia sẻ - T2: Mùa thường niên tuần lễ 18-34
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 263.97 - Các ngày lễ và các ngày ăn chay khác
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083255
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088099
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có