Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu Kitô
Phụ đề: Cầu nguyện theo gương Đức Giêsu
Nguyên tác: Praying the way Jesus Prayed
Tác giả: Mark Link
Dịch giả: J. C. T…
DDC: 248.301 - Lý thuyết về cầu nguyện, chiêm niệm, v.v. trong Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008418
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010837
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081658
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có