Người Công giáo Việt Nam - 2017 - S26- 50
Phụ đề: Tuần báo đời sống đức tin Công Giáo Việt Nam
Tác giả: Người Công giáo Việt Nam
Ký hiệu tác giả: NCGV
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2017/26-50
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084518
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn