Kinh Thánh BằngTiếng Nhật
Tác giả: Kinh -
DDC: 895.6 - Văn học Nhật Bản
Ngôn ngữ: Khác
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084949
Nhà Xuất bản: Japan
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 400
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có