Elvis And me
Tác giả: Sandra Harmon
DDC: 828 - Các thể loại khác trong văn học Anh - Mỹ (hồi ký, tạp văn, tản văn, v.v.)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084951
Nhà Xuất bản: Arrow
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 17
Số trang: 320
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có