Gestalt Therapy Integrated
Tác giả: Erving Polster
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084952
Nhà Xuất bản: Vintage Book, New York
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 17
Số trang: 329
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có