Michael Jackson: Con người huyền thoại
Tác giả: Christopher Andersen
DDC: 828 - Các thể loại khác trong văn học Anh - Mỹ (hồi ký, tạp văn, tản văn, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084953
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 22
Số trang: 594
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có