La Vocation Religieuse Et Sacerdotale
Tác giả: Nhiều tác giả
DDC: 248.894 - Đời sống của các tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084954
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 22
Số trang: 144
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có