Célibat Pour Notre Temps
Tác giả: Yves Raguin S.J
DDC: 248.4 - Đời sống Kitô giáo, Sống đạo, Tu đức, Hôn nhân gia đình Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084955
Nhà Xuất bản: Vie Chrétienne
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 22
Số trang: 63
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có