Das Kreuz Jesu Bei Paulus
Tác giả: Hans Weder
DDC: 230 - Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Đức
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084956
Nhà Xuất bản: Vandenhoeck & Ruprecht
Năm Xuất bản: 1981
Khổ sách: 25
Số trang: 273
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có