Appunti Per Una Scuola Di Preghiera
Tác giả: Giorgio Giurisato
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo, Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084957
Nhà Xuất bản: Abbazia Di Praglia
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 17
Số trang: 115
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có