Discori E Direttive Di Vita Religiosa
Tác giả: ILdebrando Antoniutti
DDC: 248.894 - Đời sống của các tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084958
Nhà Xuất bản: Àncora Milano
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 102
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có