Verso Il Terzo Millennio Sotto L'Azione Dello Spirito
Tác giả: Nhiều tác giả
DDC: 230 - Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084959
Nhà Xuất bản: Liberia Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 22
Số trang: 60
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có