Truth Decay, Defending christianity against the challengings of postmodernism
Tác giả: Douglas Groothuis
DDC: 261.8 - Thần học xã hội, quan hệ và quan điểm giữa các Tôn giáo - Kitô giáo và các vấn đề xã hộ,i kinh tế
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084960
Nhà Xuất bản: Intervarsity press
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 299
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có