Micromega: Almanacco Di Filosofia
Tác giả: Nhiều tác giả
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084964
Nhà Xuất bản: Torino
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 25
Số trang: 304
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có