Madre Teresa Di Corleone
Tác giả: Gerlando Lentini
DDC: 235.2 - Các Thánh nói chung
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084965
Nhà Xuất bản: San Paolo
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 17
Số trang: 274
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có