Tu Mi Hai Chiamato
Tác giả: Dinh Duc Dao
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo, Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084966
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 17
Số trang: 160
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có