Laissez-Vous Réconcilier... La confession aujourd'hui?
Tác giả: Th. Rey Mermet, C. Ss.R.
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo cho các nhóm người cụ thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084967
Nhà Xuất bản: Le Centurion
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 17
Số trang: 183
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có