Quand Rome Condamne
Tác giả: Francois Leprieur
DDC: 255.2 - Dòng Đaminh nói chung
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084968
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 17
Số trang: 784
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có