Paolo Y Su Mensaje
Tác giả: Santos Benetti
DDC: 230.046 - Hệ thống Thần học - Công việc của Thiên Chúa tạo dựng - Thần học Giải phóng
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085255
Nhà Xuất bản: Paulinas
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 17
Số trang: 249
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có