La Résurrection De Jésus Christ
Tác giả: Heinrich Schlier
DDC: 232.96 - Thần học về Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085257
Nhà Xuất bản: Editions Salvator
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 17
Số trang: 75
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có