Au Bord Du Schisme? L'affaire d'Amsterdam et l'Église de Hollande
Tác giả: Francois Refoulé
DDC: 940 - Lịch sử tổng quát Âu Châu, Tây Âu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085259
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 17
Số trang: 142
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có