At Nanahan Sa Atin, Coming home to the roots of the Filipino Religious
Tác giả: Quirico T. Pedregosa
DDC: 255.2 - Dòng Đaminh nói chung
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085263
Nhà Xuất bản: University of Santo Tomas, Manila
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 223
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có