La vie spirituelle
Tác giả: Catherine de Sienne
Ký hiệu tác giả: SI-C
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086205
Nhà Xuất bản: Cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có