Autores latinos, III
Tác giả: Giáo Trình
Ký hiệu tác giả: GIAO
DDC: 470.07 - Giáo trình Tiếng Latin
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: III
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086360
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 19
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có