Một số luận đề chính trong tư tưởng Tôma
Tác giả: Giuse Nguyễn Hữu Nghị, OP
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 255.23 - Thomas Aquinô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086630
Nhà Xuất bản: TTHV Đa Minh
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 600
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087876
Nhà Xuất bản: TTHV Đa Minh
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có