Chia sẻ -Nội san Thần học -Mục vụ-Tu đức -Số 101: Nhìn lại thực trạng phẩm giá con người...
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S101
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086735
Nhà Xuất bản: Liên Tu sĩ TP. HCM
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086736
Nhà Xuất bản: Liên Tu sĩ TP. HCM
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có