Chia sẻ - Nội san Thần học -Mục vụ-Tu đức - Số 63: Đào tạo tâm linh trong các cộng đoàn tu trì
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2011/S63
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086813
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn