Nghiên cứu Đông Nam Á - 2021 - S8 (257)
Phụ đề: Tạp chí lịch sử - văn hóa Đông Nam Á
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S257
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087698
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 96
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn