Nghiên cứu văn học - 2021 - S7 (593)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu văn học
Tác giả: Nghiên cứu văn học
Ký hiệu tác giả: NCVH
DDC: 805 - Ấn phẩm định kỳ về văn học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087699
Nhà Xuất bản: Viện văn học
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 113
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có