Luật học - 2021/S8
Phụ đề: Tạp chí luật học
Tác giả: Luật học
Ký hiệu tác giả: LUHO
DDC: 340.05 - Tạp chí Luật Học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087703
Nhà Xuất bản: Trường Đại học luật Hà Nội
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn