Hán Nôm - 2021 - S4 (167)
Phụ đề: Tạp chí Khoa học xã hội
Tác giả: Hán Nôm
Ký hiệu tác giả: HAN
DDC: 495.927 5 - Ấn phẩm định kỳ về tiếng Hán, tiếng Nôm, chữ Quốc Ngữ và ngôn ngữ các dân tộc VN
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S167
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087704
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Hán Nôm
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 25
Số trang: 83
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn