Tâm lý học (Psychology) - 2021 - S6 (267)
Phụ đề: Tạp chí tâm lý học
Tác giả: Tâm lý học
Ký hiệu tác giả: TLH
DDC: 150.5 - Ấn phẩm định kỳ về tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S267
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087705
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có