Nghiên cứu Lịch sử - 2021 - S9 (545)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu lịch sử
Tác giả: Nghiên cứu Lịch sử
Ký hiệu tác giả: NCLS
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087707
Nhà Xuất bản: Viện Hàn Lâm
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 25
Số trang: 84
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn