Tin học văn phòng - Microsoft PowerPoint phiên bản mới nhất
Tác giả: TIN
Ký hiệu tác giả: TIN
DDC: 005.1 - Sách hướng dẫn sử dụng về điện toán, vi tính
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087709
Nhà Xuất bản: Thống Kê
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có