Thị trường chứng khoán - Phân tích và chiến lược
Tác giả: Noly Trần Hồ (Bd)
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 330.1 - Hệ thống, trường phái, lý thuyết kinh tế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087710
Nhà Xuất bản: Thống Kê
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 24
Số trang: 634
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có