Đoá Sen Thiêng
Tác giả: Thích Nữ Huỳnh Liên
Ký hiệu tác giả: HU-L
DDC: 294.344 - Kinh nghiệm, suy tư về tâm linh trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087711
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 22
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có