Phân tích kỹ thuật từ A đến Z
Phụ đề: Technical Analysis From A to Z
Tác giả: Steven B. Achelis
Ký hiệu tác giả: AC-S
DDC: 330 - Kinh tế - Triết lý và lý thuyết
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087713
Nhà Xuất bản: Thông tấn
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 380
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có