Phòng trị và chăm sóc gãy xương
Tác giả: Hầu Tiểu Khôi
Ký hiệu tác giả: HA-K
DDC: 613.014 - Chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087714
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có