Trẻ em đường phố
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 853 - Truyện, tiểu thuyết, thi ca Ý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087715
Nhà Xuất bản: Phụ Nữ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có