Thường thức về răng miệng
Tác giả: Tân Nghĩa (Bs)
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 613.014 - Chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087717
Nhà Xuất bản: Phụ Nữ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có