Lịch sử triết học Tây Phương - Khái lược thời thượng cổ và trung cổ
Tác giả: Nguyễn Trọng Viễn
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 109.2 - Lịch sử triết học Tây Phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087862
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 244
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có