Spirituality of the Dominican family A Proposal for Methodological Study
Tác giả: Phan Tấn Thành(OP)
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087865
Nhà Xuất bản: Tập Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 75
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có