Nếp cũ - Tín ngưỡng viết Nam
Tác giả: Toan Ánh
Ký hiệu tác giả: TO-A
DDC: 390.597 - Phong tục, lễ nghi, văn học dân gian
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087866
Nhà Xuất bản: Nam Chi
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 20
Số trang: 458
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có